เกรเทิน กรุ๊ป เริ่มก่อตั้งดำเนินธุรกิจในกรุงเทพฯ ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 เพื่อผลิตเสื้อผ้าคุณภาพ สนองตอบการเติบโตของตลาดเสื้อผ้าแฟชั่นในประเทศไทย เกรเทินเริ่มต้นด้วยบุคลากรเพียง 5-8 คนที่มีความสามารถและความชำนาญด้านการตัดเย็บเป็นอย่างดี ผ่านการทำงานจากโรงงานที่เป็นที่รู้จักดีในประเทศไทย

ด้วยฝีมือ และผลงานที่มีคุณภาพเมื่อเทียบกับผู้ผลิตรายอื่น การบริการและการส่งมอบสินค้าที่ตรงต่อเวลา ทำให้เกรเทินได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

ปี พ.ศ. 2555 บริษัท เกรเทิน จำกัด ขยายธุรกิจด้วยการเปิดสำนักงานใหญ่เป็น "สำนักงานแฟชั่น เฮ้าส์" บนพื้นที่กว่า 150 ตารางเมตร ในกรุงเทพฯ เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างครบถ้วน สะดวกในการติดต่อประสานงาน พร้อมติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ ที่ทันสมัย พร้อมที่จะผลิตสินค้าแฟชั่นได้อย่างครบวงจร

เกรเทิน ดำเนิการลงทุนติดตั้ง "เครื่องตัดแพทเทิน Ploter Graphtech รุ่น CE- 5000-120AP" และ "ซอฟท์แวร์ Toray Pattern" รวมทั้งเพิ่มบุคลากรประจำที่มีความชำนาญด้านการตัดเย็บ และออกแบบแพทเทินจำนวนมาก เพื่อให้การมอบบริการและสินค้าแก่ลูกค้าด้วยประสิทธิภาพสูงสุด

เกรทเทน ยังเพิ่มการลงทุนด้วยการติดตั้งโต๊ะตัดเย็บและเตารีดไอน้ำ สำหรับขั้นตอนการพัฒนา ส่วนโรงงานมีช่างตัดเย็บที่มีความชำนาญถึง 80 คน โดยทุกคนคำนึงถึงการตัดเย็บสินค้าที่ใช้ความละเอียดอ่อนและมีคุณภาพสูง ทำให้โรงงานของเกรเทินแตกต่างจากโรงงานอื่น ๆ ที่ให้การผลิตและการบริการไม่ครบวงจร ซึ่งผู้รับเหมารายย่อยเหล่านี้หาได้ทั่วไปทั้งในประเทศไทยและประเทศจีน เกรเทิน เชื่อในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และการบริการที่ดีเท่านั้น เพราะนื่คือ ปรัชญาของเรา